ลิ้นมังกร

ชื่ออื่นๆ : ปัดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Habenaria rhodocheila Hance

ลักษณะ : มีหัวใต้ดิน ใบรูปหอก ช่อดอกแบบกระจายออกที่ปลายยอด มี 3-15 ดอก ดอกกว้าง 1.5-2 ซม. เกิดค่อนไปทาง

ปลายช่อ กลีบเลี้ยงบนเชื่อมกับกลีบดอกคล้ายเป็นหมวก กลีบปากเป็นสามแฉก แฉกกลางเว้าบุ๋ม ดอกมีทั้งสีส้ม แดง

ชมพู โอรส

ช่วงเวลาออกดอก ก.ค. – ก.ย.

แหล่งที่พบ : ขึ้นบนดินทรายชื้นแฉะใต้ร่มไม้และทุ่งหญ้าและบริเวณลานหินริมน้ำตก พบมากที่ภูหินร่องกล้า ที่อื่นๆ

ที่พบ เขาใหญ่ ภูสอยดาว ชายป่าสระบุรี