เทียนนกแก้ว

ชื่ออื่นๆ : Parrot flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatiens psittacina Hk. f.

ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่กว้าง โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจัก

ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-6 ซม.

ลักษณะดอก : สีแดงม่วงแกมแดงบางส่วนเป็นสีชมพู ออกเดี่ยวตามก้านใบ หรือปลายยอด ขนาดดอกกว้าง 2-3 ซม. ยาวประมาณ 5-6 ซม. กลีบรองดอกรูป

ถ้วยปากบาน ลักษณะดอกดังในภาพ

ช่วงเวลาออกดอก ต.ค. – พ.ย.

แหล่งที่พบ : ขึ้นตามรอยแตกของเขาหินปูที่มีการสะสมของอินทรีย์สาร พบที่ความสูง 1,500 -1,800 เมตร

ประโยชน์ เป็นพืชหายาก สวยงาม ได้ชมแล้วชื่นใจ