ว่านพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anthogonium graclle Wall. ex Lindl.

ลักษณะ : ลำต้นเจริญทางด้านข้าง มีใบพับจีบรูปแถบ 2-3 ใบ ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกกระจายออกข้างลำต้น มีหลายดอก มีทั้งสีขาว ชมพู และม่วง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายปากแตร

ช่วงเวลาออกดอก   ต.ค. – พ.ย.

แหล่งที่พบ : บนเขาสูงในหลายพื้นที่ 

 

เทียนน้อย

ลักษณะ : มีลักษณะลำต้นเป็นไม้พุ่ม ใบเป็นสีเขียวเรียวยาว ดอกมีลักษณะเป็นกลีบ สีชมพู

ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. – ก.ย.

แหล่งที่พบ : บนเขาที่มีความชื้นสูง

ยี่โถปีนัง

ชื่ออื่นๆ : หญ้าจิ้มฟันควาย แขมเหลือง แขมดอกขาว น้ำทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arundina graminifolia ( D. Don ) Hochr.

ลักษณะ : เป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ต้นผอมตรง สูง 50-160 ซม. แผ่นใบบางและอื่น โคนเป็นกาบหุ้มต้น ช่อดอกสั้นเกิดที่ปลายยอด จำนวนดอกในช่อน้อย

มักจะบานครั้งละ 1 ดอก ขนาดดอก 2-6 ซม. กล้วยไม้ชนิดนี้มีขนาดต้น ใบ ดอก ตลอดจนสีดอกอาจแตกต่างกันได้ค่อนข้างมากในแต่ละท้องถิ่น