เอนอ้า

ชื่ออื่นๆ : เอนอ้าขน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osbeckia stellata Ham.

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ใบรูปรีแกมขอบขนาน มีขนละเอียดปกคลุมทั่วใบ ดอกเป็นช่อปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก สีชมพูออกม่วง ( บานเย็น ) กลีบดอก 4 กลีบ เวลาบานจะอ้าออก ช่วงเวลาออกดอก ตลอดปี

แหล่งที่พบ : ขึ้นบริเวณป่าเสื่อมโทรมที่ธรรมชาติกำลังฟื้นตัวที่มีทุ่งหญ้าโล่ง และบริเวณพื้นที่ชื้อแฉะบนลานหิน