เหยื่อเลียงผา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatlens kerriae

ลำต้น : อวบน้ำ แตกเป็นทรงพุ่ม ขึ้นกลางแจ้งสูงประมาณ 1 เมตร หากขึ้นในร่มลำต้นจะสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบกว้างปลายเรียวดังที่เห็นในภาพ

ดอก : สวย ออกตามตาในแต่ละชั้นของโคนใบ ลักษณะของดอกดังที่เห็นในภาพ

แหล่งที่พบ : ขึ้นบริเวณโขดหินและไหล่เขาหินปูนที่ไม่ปะทะลมแรง มักขึ้นอยู่ในที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,900 เมตรขึ้นไป พบบนเขาสูงทางภาคเหนือ

ปุดใหญ่

ชื่ออื่นๆ : ปุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achasma macrocheilos Griff

เป็นพืชตระกูลขิงข่า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สูง 1.5-3 เมตร ใบคล้ายใบกล้วย

ลักษณะ : ปลายแคบเป็นติ่งแหลม โคนมน ก้านใบยาวและโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกเป็นช่อสั้นๆ ใกล้ๆ กับโคลนต้นซึงแทงขึ้นมาจากเหง้า ช่อหนึ่งมี 4-10 ดอก ดอกเป็นรูปกรวยหงายสีแดงสด ขอบกลีบสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมีหลายกลีบแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้น

ช่วงเวลาออกดอก ตลอดปี มากสุดในช่วงต้นฤดูฝน

แหล่งที่พบ : ขึ้นทั่วไปตามป่าดินชื้น