กุ่มบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name ):Crateva adansonii DC. ssp. trifoliata ( Roxb.)

ชื่อวงศ์ ( Family Name ) :CAPPARACEAE

ชื่ออื่นๆ(Common Name ) :ผักกุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ต้นผลัดใบสูง 5 – 25 เมตร
ใบ ใบประกอบ ออกสลับใบย่อย 3 ใบ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2-6เซนติเมตร ยาว 4 – 12 เซนติเมตร ปลายมนหรือกลมมักมีตื่งโคนสอบ เนื้อใบหนา
ดอก ดอกเป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีนวล ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอก 4 กลีบ รูปรีกว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2.5 เซนติเมตร เกสรตัวผู้จำนวนมาก ก้านสีม่วงยาว ก้านชูเกสรตัวเมียยาวกว่า เกสรตัวผู้ ผลกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 3.5 เซนติเมตร ผิวสีน้ำตาลแดง อมม่วง