เอื้องศรีเชียงดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sirindhornia pulchella

แหล่งที่พบ : ขึ้นตามรอยแตกของภูเขาหินปูนที่มีการสะสมของอินทรีย์สารที่อุดมสมบูรณ์ พบเพียงที่เดียว

ในโลกที่ดอยหลวงเชียงดาว

ดอกสุวรรณภา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sencio craibianus

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มเตี้ย สูง 5-10 ซม. ใบเล็กแหลมเรียว ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อๆ ละหลายดอกตามง่ามใบหรือปลายก้าน ดอกสีเหลือง กลีบดอกแผ่ออกโดยรอบเป็นวงกลม และมีสีเหลืองเป็นกระจุกอยู่ตรงกลาง

ช่วงเวลาออกดอก ธันวาคม – กุมภาพันธ์

แหล่งที่พบ : ตามภูเขาหินปูนที่มีความสูงตั้งแต่ 2,000 เมตรขึ้นไป

ดอกนี้ถ่ายที่ ดอยหลวงเชียงดาว ก.พ.