ยี่โถปีนัง

ชื่ออื่นๆ : หญ้าจิ้มฟันควาย แขมเหลือง แขมดอกขาว น้ำทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arundina graminifolia ( D. Don ) Hochr.

ลักษณะ : เป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่ ต้นผอมตรง สูง 50-160 ซม. แผ่นใบบางและอื่น โคนเป็นกาบหุ้มต้น ช่อดอกสั้นเกิดที่ปลายยอด จำนวนดอกในช่อน้อย

มักจะบานครั้งละ 1 ดอก ขนาดดอก 2-6 ซม. กล้วยไม้ชนิดนี้มีขนาดต้น ใบ ดอก ตลอดจนสีดอกอาจแตกต่างกันได้ค่อนข้างมากในแต่ละท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *