ปุดใหญ่

ชื่ออื่นๆ : ปุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achasma macrocheilos Griff

เป็นพืชตระกูลขิงข่า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สูง 1.5-3 เมตร ใบคล้ายใบกล้วย

ลักษณะ : ปลายแคบเป็นติ่งแหลม โคนมน ก้านใบยาวและโคนก้านใบจะแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกเป็นช่อสั้นๆ ใกล้ๆ กับโคลนต้นซึงแทงขึ้นมาจากเหง้า ช่อหนึ่งมี 4-10 ดอก ดอกเป็นรูปกรวยหงายสีแดงสด ขอบกลีบสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมีหลายกลีบแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้น

ช่วงเวลาออกดอก ตลอดปี มากสุดในช่วงต้นฤดูฝน

แหล่งที่พบ : ขึ้นทั่วไปตามป่าดินชื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *