งิ้วป่า

ชื่อสามัญ:งิ้วป่า ง้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bombax anceps Pierre

ชื่อวงศ์: BOMBACACEAE

ลักษณะพืช:ไม้ต้น ผลัดใบ มีความสูง 8-15 เมตร ลำต้นเมื่อยังเล็กจะมีหนาม เมื่อโตขึ้นจะมีหนามน้อยลง
ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเวียนสลับ มีใบย่อย 5-7 ใบ แผ่นใบย่อยรูปหอก กว้าง 3-6 ซม.ยาว 10-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โดนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ ผิวเกลี้ยง ดอกใบสีขาว ออกเดี่ยวบริเวณเหนือแผลเป็นของใบและปลายกิ่ง ผลรูปกระสวย กว้าง 5 ซม. ยาว 10-15 ซม. เมล็ดกลมสีน้ำตาลคล้ำถึงดำมีปุยสีขาวหุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *