เทียนน้อย

ลักษณะ : มีลักษณะลำต้นเป็นไม้พุ่ม ใบเป็นสีเขียวเรียวยาว ดอกมีลักษณะเป็นกลีบ สีชมพู

ช่วงเวลาออกดอก ส.ค. – ก.ย.

แหล่งที่พบ : บนเขาที่มีความชื้นสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *