ว่านพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anthogonium graclle Wall. ex Lindl.

ลักษณะ : ลำต้นเจริญทางด้านข้าง มีใบพับจีบรูปแถบ 2-3 ใบ ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกกระจายออกข้างลำต้น มีหลายดอก มีทั้งสีขาว ชมพู และม่วง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายปากแตร

ช่วงเวลาออกดอก   ต.ค. – พ.ย.

แหล่งที่พบ : บนเขาสูงในหลายพื้นที่ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *