เหยื่อเลียงผา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Impatlens kerriae

ลำต้น : อวบน้ำ แตกเป็นทรงพุ่ม ขึ้นกลางแจ้งสูงประมาณ 1 เมตร หากขึ้นในร่มลำต้นจะสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบกว้างปลายเรียวดังที่เห็นในภาพ

ดอก : สวย ออกตามตาในแต่ละชั้นของโคนใบ ลักษณะของดอกดังที่เห็นในภาพ

แหล่งที่พบ : ขึ้นบริเวณโขดหินและไหล่เขาหินปูนที่ไม่ปะทะลมแรง มักขึ้นอยู่ในที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,900 เมตรขึ้นไป พบบนเขาสูงทางภาคเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *